Anna Przewoźny

Wrocławianka, przez całe życie związana ze stolicą Dolnego Śląska i jej mieszkańcami, znająca ich potrzeby i problemy. Od urodzenia marzyła o zielonej todze i pomaganiu innym.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii oraz Wydziału Nauk Społecznych. Ukończyła aplikację adwokacką we Wrocławiu i jest członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu, wpisanym na listę adwokatów pod numerem WRO/Adw/2019.

Ukończyła również podyplomowe studia na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.