Każdego dnia współpracujemy z różnymi podmiotami gospodarczymi, wspierając je w bieżącej obsłudze prawnej. Dzięki temu posiadamy bogate doświadczenie w różnych dziedzinach prawa związanych z rodzajem i profilem prowadzonej przez naszych klientów działalności.

Udzielamy kompleksowej pomocy prawnej przedsiębiorcom oraz osobom prawnym, niezależnie od formy oraz profilu prowadzonej przez nie działalności.

Jak możemy pomóc:

■ prowadzimy w Państwa imieniu sprawy sądowe,

■ sporządzamy i opiniujemy dokumenty, takie jak umowy, pisma, wnioski, uchwały, regulaminy, statuty,

■ pomagamy w zakładaniu i przekształcaniu spółek, stowarzyszeń oraz fundacji,

■ reprezentujemy Państwa w sprawach administracyjnych, takich jak odwołania od decyzji administracyjnych i sprawy przed sądami administracyjnymi,

■ zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań,

■ bierzemy udział w negocjacjach z dłużnikami i wierzycielami,

■ specjalizujemy się w egzekwowaniu trudnych należności,

■ świadczymy pomoc prawną przy bieżącym funkcjonowaniu firmy,

■ prowadzimy szkolenia z dziedzin prawa niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zadzwoń i przedstaw nam swój problem, a wskażemy Ci jego rozwiązanie.