„Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej.”
(Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze)

W naszej codziennej praktyce zawodowej kierujemy się wartościami wskazanymi w złożonej przez nas rocie ślubowania adwokackiego wskazanej powyżej, zasadami wynikającymi ze Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, a przede wszystkim dobrem i zadowoleniem naszych klientów, dzięki temu nasze usługi cechują się profesjonalizmem, rzetelnością, zaangażowaniem oraz skutecznością.

Prawo Ojczyzna Honor