Osoby znajdujące się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, mogą zwrócić się do nas o bezpłatną poradę prawną PRO PUBLICO BONO

Nieodpłatna pomoc prawna jest przez nas świadczona profesjonalnie i dobrowolnie, zgodnie z tradycją wykonywania naszego zawodu, który jest zawodem zaufania publicznego.

Sprawy pro publico bono (od łac. pro bono publico = „dla dobra publicznego) prowadzimy nieodpłatnie jednak z równym zaangażowaniem jak sprawy odpłatne zgodnie z treścią § 8 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej)
„według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością.”

Jesteśmy po to, aby Ci pomóc. Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania.