Kredyt frankowy.

W niedalekiej przeszłości instytucje finansowe masowo oferowały swoim klientom produkty kredytowe, które rozliczane miały być w stosunku do wartości walut obcych w szczególności franka szwajcarskiego. Później okazało się, że wartość kredytu znacząco wzrosła ze względu na nagłą zmianę wartości waluty. W związku z tym obecnie kredytobiorcy, którzy skorzystali z tych produktów mogą znajdować się w trudnej sytuacji. W praktyce sądowej w ostatnich latach pojawiło się wiele spraw związanych z uregulowaniem sytuacji kredytobiorców. Należy mieć jednak na uwadze, że instytucje finansowe zawierały ze swoimi klientami umowy o różnych treściach, a co za tym idzie orzeczenia sądowe w na pozór podobnych sprawach mogą być odmienne.

Nasz zespół uczestniczył ostatnio w szkoleniu organizowanym przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu prowadzonym  przez SSO Andrzeja Michóra pt. „Umowy kredytu denominowane i indeksowane do walut obcych.” W trakcie wykładu przedstawiono szereg przykładów z orzecznictwa Sądów wrocławskich, co do rozstrzygnięć w kwestii kredytów frankowych, a także możliwości skorzystania z instytucji prawnych w celu pomocy osobom mającym kredyty rozliczane w walutach obcych.

Zespół Kancelarii zachęca do współpracy wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.