Wynagrodzenie Kancelarii Adwokackiej ustalane jest na podstawie indywidualnej umowy z klientem. Wysokość wynagrodzenia powiększona jest o podatek VAT i przedstawiona klientowi przed nawiązaniem współpracy.

Kwota wynagrodzenia przysługująca Kancelarii Adwokackiej zależy od rodzaju sprawy oraz wymaganego nakładu pracy i jest ustalana w następujący sposób:

■ ryczałtowo – na określoną z góry kwotę, kiedy da się oszacować zakres prac

■ za godzinę pracy – kiedy trudno jest oszacować niezbędny nakład pracy

■ z zastosowaniem zasady success fee – kiedy część wynagrodzenia przysługuje Kancelarii wyłącznie w przypadku osiągnięcia określonego umownie sukcesu w sprawie.

W szczególnych przypadkach podejmujemy się usług Pro Publico Bono.