Zmiany w KPC

Sejm w dniu 4 lipca 2019 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (KPC) oraz niektórych innych ustaw.  Nowelizacja została opublikowana 6 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw poz. 1469. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001469

W wyniku wyżej wskazanej nowelizacji zmianie ulegnie blisko 300 artykułów KPC. Jest to największa nowelizacja przepisów postępowania cywilnego w ostatnim czasie. Zmiany wchodzą w życie co do zasady po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, jednakże część przepisów weszła już w życie w dniu 21 sierpnia, czyli 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ze względu na swoją obszerność i zakres niniejsza nowelizacja ma ogromne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego. Zmiany dotyczą w szczególności:

  • podwyższenia wysokości opłat sądowych od pism procesowych oraz wprowadzenia nowych opłat nieistniejących dotychczas,
  • doręczeń pism procesowych (fikcji doręczeń),
  • wprowadzenia posiedzeń organizacyjnych, na których mają być tworzone plany rozprawy,
  • wprowadzenia nowych obowiązków dla stron i pełnomocników procesowych,
  • sposobu gromadzenia materiału dowodowego,
  • wprowadzenia zasad zapobiegających obstrukcji procesowej
  • powrócenia do odrębnego postępowania gospodarczego dla przedsiębiorców.

Zespół naszej kancelarii w celu podnoszenia swoich kwalifikacji w dniu 16 września 2019 r. uczestniczył w wykładzie dotyczącym tematyki “Zmian w kpc”  prowadzonym przez prof. US dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska obejmującym szkolenie zawodowe w ramach izbowego doskonalenia zawodowego.