Sprawy rodzinne we Wrocławiu – rozwód, alimenty, kontakty, władza rodzicielska

Sprawy rodzinne należą do kategorii spraw o dużym ładunku emocjonalnym. Najczęściej w takie sprawy zaangażowana jest cała rodzina obu stron postępowania, co tylko zaognia konflikt i wzmaga wzajemna niechęć. Należy pamiętać, że ofiarami takiego konfliktu najczęściej są małoletnie dzieci, które powinny być
Czytaj więcej…