Zmiany w KPC

Sejm w dniu 4 lipca 2019 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (KPC) oraz niektórych innych ustaw.  Nowelizacja została opublikowana 6 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw poz. 1469. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001469 W wyniku wyżej wskazanej nowelizacji zmianie ulegnie blisko 300 artykułów
Czytaj więcej…