Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości

Mamy przyjemność poinformować, że w celu podnoszenia swoich kwalifikacji w dniu 4 marca 2019 r. członkowie naszego zespołu Adwokat Anna Przewoźny i Adwokat Jakub Kałużny brali udział w szkoleniu zawodowym w ramach izbowego doskonalenia zawodowego organizowanym przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu.

Tematem szkolenia było „Ustalenie stanu prawnego nieruchomości, powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej i ustalenie prawa własności”. Szkolenie zostało przeprowadzone przez SSA Wojciecha Wójcika.

Pragniemy wskazać, że poruszana tematyka ma niezwykle istotne znaczenie w kwestii porządkowania stanu prawnego nieruchomości, bowiem niejednokrotnie może się okazać, że wpisy widniejące w Księgach Wieczystych nie odzwierciedlają rzeczywistego stanu prawnego. Brak dokładnego i wnikliwego ustalenia stanu prawnego nieruchomości może mieć szereg negatywnych konsekwencji, w tym w szczególności w zakresie braku możliwości skutecznego przeniesienia prawa własności.

W celu zabezpieczenia swoich interesów przy transakcjach związanych z nieruchomościami zalecamy skorzystanie z pomocy Adwokata.

Zapraszamy do współpracy http://adwokaciwewroclawiu.pl/kontakt/