Przeprowadzanie dowodów za granicą w sprawach cywilnych.

W dobie obecności naszego Państwa w Unii Europejskiej i związaną z tym swobodą przemieszczania się ludzi pomiędzy krajami członkowskimi wielokrotnie w praktyce sądowej pojawiają się sprawy, w których występuje tzw. element transgraniczny. Oznacza to, że stronami postępowań są osoby, które są obywatelami różnych państw albo Polacy mieszkający poza granicami naszego państwa.

Zarówno uregulowania prawne Unii Europejskiej, prawo międzynarodowe jak i nasze krajowe rozwiązania umożliwiają przeprowadzanie dowodów w sprawach cywilnych w miejscu zamieszkania stron lub świadków bez konieczności ich obecności przed Sądem prowadzącym postępowanie, który znajduje się w innym kraju.

Problematyka przeprowadzania dowodów za granicą w sprawach cywilnych jest obszarem zainteresowania naszej Kancelarii, bowiem w codziennej praktyce bardzo często spotykamy się z tym, że nasi klienci lub ich przeciwnicy procesowi mieszkają poza granicami naszego kraju.

Podejmujemy działania, aby dla naszych klientów element transgraniczny nie stanowił przeszkody w skutecznym dochodzeniu swoich praw. W tym celu w dniu 15 marca 2019 r. razem z Adwokatem Jakubem Kałużnym braliśmy udział w szkoleniu w ramach izbowego doskonalenia zawodowego prowadzonym przez SSO Sylwię Jastrzemską na temat „Przeprowadzenia dowodów w sprawach cywilnych z elementem transgranicznym: przesłuchania świadka za granicą, dowód z opinii biegłego za granicą, jak to zrobić, czy sąd może czy musi?”