Prawo wodne, melioracja.

Prawo rolne, a także wszelkie związane z nim kwestie to z początkiem wiosny gorący temat, w związku z tym nasza Kancelaria została poproszona przez portal agroFakt.pl o komentarz na temat melioracji.

Problematyka dotyczyła w szczególności:

1. Czy rolnikowi wolno samemu zrobić zbiornik wodny?

W sytuacji, gdy zbiornik wodny ma stanowić element melioracji i służyć do nawadniania pola, potrzebne będzie uzyskanie tzw. zgody wodnoprawnej. W zależności od wielkości zbiornika, zgoda wodnoprawna może mieć postać: pozwolenia wodnoprawnego, przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego albo wydanie oceny wodnoprawnej.

2. Kto będzie właścicielem wykonanego przez rolnika zbiornika?

Własność takiego zbiornika pozostanie po stronie właściciela gruntu.

3. Jaką ścieżkę formalną powinien podjąć rolnik zainteresowany stworzeniem zbiornika wodnego?

Zgody wodnoprawne, niezależnie od postaci wydaje dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich. Rozpoczęcie procedury zmierzającej do uzyskania zgody wodnoprawnej wymaga złożenia wniosku do wymienionego organu. Z udzielenie zgód wodnoprawnych pobiera się opłatę. Następnie po uzyskaniu zgody wodnoprawnej, na podstawie której będzie można wykonać prace budowlane i po wykonaniu zbiornika, należy dokonać jego zgłoszenia do Wód Polskich celem wpisania go do ewidencji melioracji wodnych.

Na powyższe pytania odpowiedział Adwokat Jakub Kałużny, co znalazło swój wyraz w artykule umieszczonym pod adresem https://www.agrofakt.pl/przygotujcie-sie-susze

Zapraszamy do lektury.