Przeprowadzanie dowodów za granicą w sprawach cywilnych.

W dobie obecności naszego Państwa w Unii Europejskiej i związaną z tym swobodą przemieszczania się ludzi pomiędzy krajami członkowskimi wielokrotnie w praktyce sądowej pojawiają się sprawy, w których występuje tzw. element transgraniczny. Oznacza to, że stronami postępowań są osoby, które są obywatelami
Czytaj więcej…